Sáng tác : Charlie Puth and Jacob Kasher – Trình bày : Charlie Puth
Điệu : Ballad (cho người mới) - Funky (cho người chơi có kinh nghiệm)

HỢP ÂM Attention – Charlie Puth

Bài Attention của Charlie Puth này chơi ở tone D#m.
Vòng hợp âm: D#mC#A#m – B

Đối với các bạn mới tập chơi, các bạn có thể kẹp capo ngăn 6, và chơi vòng hợp âm:
Am – G – Em – F

		

You've been [Am]runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that [G]dirt all on my name
Cause you [Em]knew that I, knew that I, knew that I'd call you [F]up
You've been [Am]going round, going round, going round every [G]party in LA
Cause you [Em]knew that I, knew that I, knew that I'd be at [F]one

[Am]I know that dress is karma,[G] perfume regret
You [Em]got me thinking 'bout when you were mine[F]
[Am]And now I'm all up on ya[G], what you expect
But [Em]you're not coming home with me tonight[F]

You just want [Am]attention
You don't want my [G]heart
Maybe you just [Em]hate the thought of me with someone [F]new
Yeah, you just want [Am]attention
I knew from the [G]start
You're just making [Em]sure I'm never gettin' over [F]you

Đoạn này như lúc đầu
You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name
'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face
You already know, already know, already know that you won
Ohh

I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
(You got me thinking 'bout when you were mine)
And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect
(Oh baby)
But you're not coming home with me tonight (oh no)

You just want attention
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention
I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
Ohh

[Am]What are you doin' to me?
[G]What are you doin', huh? (What are you doin'?)
[Em]What are you doin' to me?
[F]What are you doin', huh? (What are you doin'?)
[Am]What are you doin' to me?
[G]What are you doin', huh? (What are you doin'?)
[Em]What are you doin' to me?
[F]What are you doin', huh?

I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking 'bout when you were mine
And now I'm all up on ya, what you expect
But you're not coming home with me tonight

You just want attention
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention
I knew from the start
You're just making sure I'm never gettin' over you
(Over you)

What are you doin' to me? (heyy)
What are you doin', huh? (What are you doin', what?)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh? (Yeah, you just want attention)
What are you doin' to me? (I knew from the start)
What are you doin' huh?
(You're just making sure I'm never gettin' over you)
What are you doin' to me?
What are you doin', huh?

Quá tệ!Tệ!Bình thường!Hay!Tuyệt vời! (đã có 2 người tham gia đánh giá, điểm trung bình: 5.00 trên 5)
Loading...
Để lại bình luận

Thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn được bảo mật. Vui lòng điền đầy đủ thông tin để tham gia bình luận.