Anh Đã Quen Với Cô Đơn – Soobin Hoàng Sơn

(Fmaj7) Anh thường hay vẫn nằm (Em7) mơ Về một ngôi nhà, (Dm7) ở một nơi chỉ (G7) có đôi (C) ta … hợp âm chuẩn Anh Đã Quen Với Cô Đơn – Soobin Hoàng Sơn.