Cause I Love You – Noo Phước Thịnh

Sáng tác: Đỗ Hiếu – Trình bày: Noo Phước Thịnh Điệu: Ballad nhịp 2/4 (X X XL chuyển) Hướng dẫn hợp âm Cause I Love You – Noo Phước Thịnh [F]Khép…

Xuân Này Con Không Về

Con biết xuân này mẹ chờ tin [C]con, [F]khi thấy mai đào nở vàng bên [Am]nương…. Hợp âm guitar Xuân Này Con Không Về đơn giản nhất cho người mới tập