Dây Alice AC130 (Nylon) Classical Guitar

80,000 

Thông số:

  • Thể loại: dây đàn guitar classic
  • Chất liệu: nylon
  • Kích cỡ dây: Hard Tension (Loại lớn)
  • Đặc tính: dây chống rỉ