Destiny – Hồ Ngọc Hà

You are my [F]Destiny [G]Destiny Des – des – [Am]destiny. You are my [F]Destiny [G]Destiny… hợp âm guitar chuẩn nhất Destiny – Hồ Ngọc Hà